Rechtsbijstand voor ouders bij verhoor Politiebureau

Wanneer je als minderjarige (12-18 jaar) bent aangehouden en meegenomen naar het Politiebureau, bijvoorbeeld omdat je ervan verdacht wordt dat je iets hebt vernield of een scooter hebt gestolen of iemand heel hard hebt geslagen of hebt bedreigd enz. dan hebben ouders vragen en willen zij direct geïnformeerd worden over hun rechten. Hoe lang moet ik op het Politiebureau blijven? Wat staat me te wachten? Wat is inverzekeringstelling? Moet ik naar de kinderrechter? Wat doet bureau ‘Halt’ voor mij?”

Ouders willen graag weten of ze hun (minderjarige) kind mogen spreken en of ze kleren kunnen brengen wanneer hun kind op het Politiebureau moet blijven slapen. Soms mag een kind ‘s nachts thuis slapen, maar met huisarrest.

In ieder geval is het zo, dat als je door de Politie bent aangehouden en bent meegenomen naar het bureau, ze je daar vragen gaan stellen. Dit heet een Politieverhoor. Jij hoeft niet te antwoorden als je dat niet wilt. Je hebt zwijgrecht. Je mag voor het verhoor eerst zelf een advocaat spreken. De advocaat mag bij het verhoor aanwezig zijn. De Overheid betaalt de kosten van jouw advocaat. Als je liever wilt dat je vader of moeder of vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is, kan dat ook. Als je om je advocaat vraagt wil dat niet zeggen dat je schuldig bent!

Wanneer ik cliënten bezoek op het Politiebureau, bespreek ik de zaak met mijn cliënt en adviseer ik hem/haar of het verstandig is om te zwijgen of juist te verklaren tijdens een verhoor. Met name het eerste verhoor is zeer belangrijk in het strafdossier. Ook informeer ik mijn cliënt hoe de procedure zal verlopen. Hoe lang hij vastgehouden mag worden  en wat zijn rechten zijn. Desgevraagd neem ik contact op met zijn/haar familie voor een kort bericht of verzoek om kleding en toiletspullen te brengen.

Vanaf het moment dat het kind is aangehouden en verhoord gaat worden, heeft hij of zij automatisch recht op een advocaat. De inschakeling van een advocaat verloopt via de Piketcentrale waar de meeste strafrecht advocaten bij zijn aangesloten. Zij kunnen op ieder tijdstip worden opgeroepen als een verdachte hun hulp nodig heeft. De rechtsbijstand van een piketadvocaat is altijd kosteloos! Daarover informeer ik ouders en kind graag. Ook stel ik de Raad voor de Kinderbescherming wordt op de hoogte gesteld van inverzekeringstelling.

 

Share This