Uitkering

Uw uitkering stopgezet of afgewezen? Wij helpen u met het succesvol benaderen van de instanties.

Problemen met uw uitkering?

Er zijn veel verschillende wetten en regelingen die betrekking hebben op de sociale zekerheid. Het stelsel van sociale zekerheid kent sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Deze laatste zijn gemaakt in aanvulling op de sociale verzekeringswetten.

Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen regelen bijvoorbeeld het recht op een uitkering voor jonggehandicapten (de Wet arbeidsongeschiktheids-verzekering jonggehandicapten, afgekort de Wajong) of een uitkering ter dekking van de noodzakelijke kosten van bestaan (geregeld in de Wet werk en bijstand (WWB). Sommige mensen worden gekort door de gemeente. Bijvoorbeeld op grond van de participatie wet.

Bezwaar en beroep

Als u een beslissing heeft gekregen over een recht op uitkering of iets wat daar mee samenhangt en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u daartegen bezwaar maken. In de regel moet u dit binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing doen. Tegen de beslissing die op dat bezwaar wordt genomen is vervolgens weer beroep mogelijk bij de rechtbank. Als u bezwaar of beroep in wilt dienen kunt u de hulp van mij als advocaat inschakelen om namens u bezwaar of beroep in te dienen.

Neemt u daarom contact met mij op bij vragen of problemen op het terrein van de sociale zekerheid.Omdat u een laag inkomen heeft zal waarschijnlijk de overheid gesubsidieerde rechtshulp uitbetalen. Uw advocaat is dan nagenoeg gratis. Het kan zijn dat u wel een eigen bijdrage moet betalen. Voor die eigen bijdrage kunt u de gemeente vragen om Bijzondere bijstand te geven/uit te betalen.

Wilt u hier meer over weten en weten onder welke voorwaarden u recht heeft op een uitkering of heeft u problemen met een uitkeringsinstantie? Bel gerust om te bekijken wat ik voor u kan betekenen.

Onze oplossingen bij problemen met uw uitkering
  • Benadering instanties
  • Indienen bezwaar en beroep