Prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht, leidt het onderzoek naar Geweld in Jeugdzorg instellingen en Pleeggezinnen.

Het kabinet heeft Micha de Winter vorig jaar gevraagd om een vooronderzoek te doen naar mogelijk geweld dat zou zijn gepleegd vanaf na de oorlog tot heden tegen minderjarige kinderen en jongeren die in de jeugdzorg instellingen of in pleeggezinnen zijn geplaatst.Het vervolgonderzoek duurt nog 2 jaar en is nodig om 2 belangrijke redenen:

1. Ten eerste is het belangrijk om goed te kijken naar wat er in het verleden is gebeurd. We kunnen onze ogen niet sluiten voor dit gevoelige onderwerp.

2. Een tweede belangrijke reden is dat er natuurlijk ook goed in kaart gebracht moet worden wat er in het heden gebeurt en mis gaat. Want ook in de huidige Jeugdzorg kunnen dingen vreselijk misgaan waar kinderen en gezinnen de dupe van worden. Het is vaak hele ingewikkelde problematiek, het is moeilijk werk, het is mensenwerk dus de commissie De Winter wil ook te weten komen hoe zich dat in het heden ontwikkelt. Met natuurlijk als doel om te zorgen dat de veiligheid van kinderen in Jeugd- en Pleegzorg voor de toekomst gewaarborgd is en verbetert.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/

Professor Prof. dr. Micha de Winter
de winter
Share This