Jeugdbescherming

Machtiging uithuisplaatsing? Wat zijn de taken van de gezinsvoogd?
De keuze van het juiste pleeggezin

Ik wil dit opgelost hebben

Jeugdbescherming is een gedwongen maatregel die de rechter kan opleggen als vrijwillige hulp niet werkt. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’. Een voor alle partijen ingrijpende gebeurtenis. Gezinsvoogden begeleiden een gezin bij de opvoeding, tot de ouders dit weer zelfstandig kunnen overnemen. Soms woont een kind daarbij – tijdelijk – niet meer thuis.

Er zijn verschillende situaties waarin ik u kan bijstaan als advocaat. Cliënten vroegen mij:

Mijn ex gaat met haar nieuwe vriend en onze kinderen 133 km verderop wonen. De omgangsregeling is van zaterdagochtend tot zondagmiddag 5 uur. Ik zit straks langer met de kinderen in de auto dan dat ik wat leuks met ze kan doen. Mag zij zonder overleg zo ver weg gaan wonen met mijn kinderen?

Mijn zoontje staat onder toezicht van Jeugdbescherming. Hij woont bij mijn ex. Als hij bij mij is krijg ik de indruk dat het niet goed gaat met hem thuis. Kan ik de gezinsvoogd vragen om beter op te letten en mijn zoontje te helpen? De gezinsvoogd is toch verantwoordelijk voor zijn lot, maar doet volgens mij weinig…. Wat kan ik doen!

Vrijdag als ik de kinderen ophaal bij mijn ex voor omgangsregeling zegt zij dat de kinderen ziek zijn of is ze niet thuis. Wat kan ik daar aan doen? Kan ik de rechter vragen om een beslissing te nemen? Ik wil dit opgelost hebben want ik zie mijn kinderen zelden.

Onze oplossingen voor Jeugdbescherming
  • Aanstelling (nieuwe) gezinsvoogd
  • Tijdelijk onder toezichtstelling
  • Aanspreken ex-partner op opvoeding
  • Verweer tegen uit huis plaatsing
  • Advocaat tijdens kinderrechter zitting