Jeugdbescherming

 

 

Machtiging uithuisplaatsing? Wat zijn de taken van de gezinsvoogd?
De keuze van het juiste pleeggezin

 

 

Opheffing ondertoezichtstelling (OTS)?

Tijdens een rechtszitting OTS of uithuisplaatsing (UHP) vraagt de kinderrechter de mening van de ouders over de maatregel OTS/UHP. Als uw kind 12 jaar of ouder is moet de rechter ook om zijn/haar mening vragen. Als uw kind jonger is dan 12 jaar, dan kan de rechter om zijn/haar mening vragen. Dat is niet verplicht.

De kinderrechter kan een gedwongen maatregel opleggen als vrijwillige jeugdhulp niet werkt. We komen dan bij onder toezichtstelling en/of uithuisplaatsing. Er raakt dan een gezinshoofd van de gecertificeerde instelling betrokken. In Utrecht is dat bijvoorbeeld Samen Veilig. In Almere Leger des Heils. In Gelderland is dat Jeugdbescherming Gelderland. In Assen bijvoorbeeld is dat Jeugdbescherming Noord enz.

Ondertoezichtstelling duurt maximaal 12 maanden, maar de kinderrechter kan de maatregel steeds met 1 jaar verlengen. Tot uw kind 18 jaar is. In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de OTS thuis wonen. Soms wordt uw kind toch uit huis geplaatst naar een pleeggezin of instelling. Een gezinsvoogd kan in het kader van begeleiding aan de ouders een schriftelijke aanwijzing geven. Soms zijn ouders het daar niet mee eens. Het negeren van die schriftelijke aanwijzing is geen oplossing. De aanwijzing heeft geen vrijblijvend karakter: u bent verplicht om de afspraak op te volgen, ook wanneer deze u niet bevalt. Als u de schriftelijke aanwijzing over opvoeding en verzorging aan uw laars lapt, dan kan de rechtbank bepalen dat er een dwangmiddel toegepast wordt.

Wat u wel kunt doen is binnen14 dagen na ontvangst van de schriftelijke aanwijzing een verzoek bij de rechtbank in te dienen om de aanwijzing vervallen te laten verklaren.

Pro Deo advocaat

In OTS/UHP zaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen kostenloos, gesubsidieerde rechtsbijstand.

Er zijn verschillende situaties waarin ik u kan bijstaan als advocaat. Cliƫnten vroegen mij:

Mijn ex gaat met haar nieuwe vriend en onze kinderen 133 km verderop wonen. De omgangsregeling is door de gezinsvoogd in een schriftelijke aanwijzing vastgelegd. Ik zit straks langer met de kinderen in de auto dan dat ik wat leuks met ze kan doen. Mag zij zonder toestemming van de gezinsvoogd zo ver weg gaan wonen met mijn kinderen?

Mijn zoontje staat onder toezicht van Jeugdbescherming. Hij woont bij mijn ex. Als hij bij mij is krijg ik de indruk dat het niet goed gaat met hem thuis. Kan ik de gezinsvoogd vragen om beter op te letten en mijn zoontje te helpen? De gezinsvoogd is toch verantwoordelijk voor zijn lot, maar doet volgens mij weinig…. Wat kan ik doen?

Mijn zoontje woont in een pleeggezin. De gezinsvoogd wil hem overplaatsen naar een instelling. Er is sprake van gedragsproblematiek. Ik zou graag willen dat een neutraal persoon de vertrouwenspersoon van mijn kind zou worden. Wat is een bijzondere curator? Kan ik de rechter vragen om een bijzondere curator te benoemen?
Antwoord: als het belang van het kind in de knel raakt, of het kind heeft een conflict met zijn voogd, dan kan de rechter een bijzondere curator benoemen.

Wat doet de Kinderombudsman (-vrouw)? Deze controleert de organisaties die zich bezig houden met kinderen en kinderenrechten. De Kinderombudsman (-vrouw) adviseert kinderen en jongeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.
De Kinderombudsman (-vrouw) doet ook eigen onderzoek naar overtreding van kinderrechten.

Jeugdhulp bij gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Nederland. Zij kunnen de jeugdigen adviseren welke hulp het beste past. In de Jeugdwet staan de taken van gemeenten opgesomd. Zij moeten onder andere jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit leveren (gecertificeerde instelling) en maatregelen tegen kindermishandeling nemen enz.

Wil je juridisch advies? Jet, mobiel telefoon: 06-5050 0062

Onze oplossingen voor Jeugdbescherming
  • Aanstelling (nieuwe) gezinsvoogd
  • Tijdelijk onder toezichtstelling
  • Aanspreken ex-partner op opvoeding
  • Verweer tegen uit huis plaatsing
  • Advocaat tijdens kinderrechter zitting