Jeugdadvocaat Utrecht

Personen- en Familierecht en Jeugdrecht

Advocaat Jet van Holland is gespecialiseerd in Personen- en Familierecht en Jeugdrecht. Voor minderjarigen en ouders en kantoor voor afspraken in Utrecht Overvecht en Ede.

Omdat familiezaken soms al jaren kunnen (voort-)slepen en emotioneel zwaar zijn voor de betrokkenen, schept Jet van Holland advocaat snel juridische duidelijkheid voor cliënten. Wij zijn een gecertificeerd advocaat Jeugdrecht , Personenrecht – en Familierecht.

Het kantoor richt zich voornamelijk op particulieren en heeft jarenlange ervaring op het gebied van Jeugdrecht en richt zich op zaken betreffende onder andere Bureau Jeugdzorg, de William Schrikker stichting en het UWV.

Ons Advocatenkantoor  kenmerkt zich door kwaliteit, persoonlijke betrokkenheid en accuratesse en streeft naar toegankelijke, betaalbare en resultaatgerichte juridische dienstverlening.  Wij werken ook pro deo.

Wij zijn gecertificeerd door de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org   en www.rechtsbijstand.nl  en erkend door de Raad van Kinderbescherming www.kinderbescherming.nl en Raad van Jeugdbescherming www.rsj.nl Juridisch loket www.juridischloket.nl   en buro Rechtshulp www.juridischloket.nl . www.karakter.com  www.intermetzo.nl

Advocatenkantoor Jet van Holland is bekend met alle nationale instanties voor Jeugdrecht en Jeugdzorg. Zoals Jeugdbescherming noord, www.kinderrechtswinkel.nl,  www.kindertelefoon.nl, Kinabu, Lijn 5, www.kindermishandeling.info , Samen veilig, Save, Buurtteams Utrecht, Youke, www.youke.nl  en www.pactum.org en www.entrea.nl en www.ln5.nl en www.intermetzo.nl  en www.jurofoon.nl en www.vooreenveiligthuis.nl  en www.ogheldring.nl  en www.dehoenderloogroep.nl
en www.pluryn.nl.

Ons spreekkantoor bevindt zich in Utrecht en Ede. Wij zijn jeugdadvocaat voor de omgeving Utrecht Overvecht, Overvecht Spoorzoom, Overvecht centrum, Overvecht Vechtzoom, Overvecht de gagel, Kanaleneilanden en Lunetten

Het kantoor richt zich op de navolgende rechtsgebieden:

Jeugdrecht: We staan onze cliënten bij voor: onder toezicht stelling, ten onrechte uit huis plaatsing, jeugdstrafrecht, gezinsvoogd, www.pleegzorg.nl en jeugdbescherming, voogdij,  Kinderbescherming en Jeugdzorg. Ook komen aan bod: gedragsproblemen, jeugdreclassering, klachten over opvoeding, opvoedhulp en onder toezichtstelling.  www.rechtvoorjou.nl

Personen- en familierecht: juridische bijstand voor Gezag en opvoeding beëindiging, beëindiging gezag, slechte gezinsvoogd, omgangsregeling, kinderalimentatie, claimen woonalimentatie. (omgang, gezag, erkenning). www.kinderbescherming.nl

Jeugdstrafrecht:  juridische bijstand voor kwesties rondom jeugdstrafrecht: Diefstal, vervalsen Paspoort, invordering rijbewijs, misbehandeling. www.huiselijkgeweld.nl

Sociaal verzekeringsrecht: Sociale zekerheid: Wajong, Participatiewet,  Vechtscheiding

Strafrecht: Wij staan u bij Tomzitting. Taakstraf Openbaar Ministerie

Letselschade: Slachtoffer Auto ongeluk, schadevergoeding. Wij begeleiden u in processen rondom materiële en immateriële schadevergoeding/

Gecertificeerde instelling Jeugdhulp  Samen veilig SAVE

Jeugdbescherming Ede, Wageningen, Arnhem. www.zorgbelanggelderland.nl www.jongingelderland.nl  en www.cjgregioarnhem.nl en www.opvoedinforegionijmegen.nl  en www.loc.nl en www.oudernetwerkjeugdzorg.nl  en  www.voordegeldersejeugd.nl en www.handenin1.nl  en www.cjgtiel.nl  en www.cjg.olst-wijhe.nl en www.cjgharderwijk.nl  en www.cjgelburg.nl  en www.cjgputten.nl en www.cjgede.nl en www.legerdesheils.nl/gelderland.

In de zorg voor jeugd en gezin werken veel organisaties samen. De meeste daarvan hebben een eigen website. Ook zijn er organisaties die jeugdigen en ouders kunnen ondersteunen.  Hieronder een aantal van deze links.