Aso-wet is ingegaan op 1 juli 2017

Aso-wet is ingegaan op 1 juli 2017

  Door de Wet aanpak woonoverlast, ook bekend als de Aso-wet, krijgen burgemeesters de mogelijkheid om bindende specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastveroorzakers. Helpt dat allemaal niet, dan mag de gemeente als laatste middel grijpen naar sluiting...
Wat betekent bureau Halt voor Jeugdzorg?

Wat betekent bureau Halt voor Jeugdzorg?

  Halt is een Nederlandse instantie die ingezet wordt om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestraffen. Jongeren, tussen de 12 en 18 jaar, die een strafbaar feit plegen kunnen een Halt-straf opgelegd krijgen. Een Halt-straf wordt echter alleen gegeven indien er een...
Woning binnentreden mag de politie dat?

Woning binnentreden mag de politie dat?

Het komt regelmatig voor dat de politie een woning binnentreedt. Maar wat is nu de wetgeving over de woning binnentreden ? Deze blog geeft duidelijkheid in verschillende situaties. De hoofdregel: In geval van een ontdekking op heterdaad kan iedereen ter aanhouding van...