ITB – Plus    Intensieve Traject Begeleiding

ITB – Plus Intensieve Traject Begeleiding

De maatregel ITB-plus is laatste redmiddel voor harde-kern-jongeren als gevangenisstraf dreigt. Harde kern jongeren komen steeds vaker met Politie en Justitie in aanraking en ook de delicten die zij plegen worden steeds ernstiger. Vaak hebben zij al meer dan genoeg...
Hoe verkrijg ik een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)?

Hoe verkrijg ik een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)?

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG)  wordt soms verlangd door een werkgever bij een sollicitatie. Dat formulier moet je ophalen, invullen en inleveren bij de gemeente waar je woont/GBA ingeschreven staat. Jongeren hebben vaak een onjuist beeld van de Verklaring...
Begeleiding bij  Jeugdreclassering

Begeleiding bij Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplicht-ambtenaar. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen 12 en 23 jaar. Ik adviseer families bij kinderen (jongeren) die een persoonlijk begeleidingsplan...