Blog

Hoe verkrijg ik een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)?

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG)  wordt soms verlangd door een werkgever bij een sollicitatie. Dat formulier moet je ophalen, invullen en inleveren bij de gemeente waar je woont/GBA ingeschreven staat. Jongeren hebben vaak een onjuist beeld van de Verklaring...

Lees meer

Begeleiding bij Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplicht-ambtenaar. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen 12 en 23 jaar. Ik adviseer families bij kinderen (jongeren) die een persoonlijk begeleidingsplan...

Lees meer