Blog

Aso-wet is ingegaan op 1 juli 2017

  Door de Wet aanpak woonoverlast, ook bekend als de Aso-wet, krijgen burgemeesters de mogelijkheid om bindende specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastveroorzakers. Helpt dat allemaal niet, dan mag de gemeente als laatste middel grijpen naar sluiting...

Lees meer

Wat betekent bureau Halt voor Jeugdzorg?

  Halt is een Nederlandse instantie die ingezet wordt om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestraffen. Jongeren, tussen de 12 en 18 jaar, die een strafbaar feit plegen kunnen een Halt-straf opgelegd krijgen. Een Halt-straf wordt echter alleen gegeven indien er een...

Lees meer

ITB – Plus Intensieve Traject Begeleiding

De maatregel ITB-plus is laatste redmiddel voor harde-kern-jongeren als gevangenisstraf dreigt. Harde kern jongeren komen steeds vaker met Politie en Justitie in aanraking en ook de delicten die zij plegen worden steeds ernstiger. Vaak hebben zij al meer dan genoeg taakstraffen en jeugdreclassering achter de rug. Desondanks komen zij niet op het rechte pad.

Lees meer

Woning binnentreden mag de politie dat?

Het komt regelmatig voor dat de politie een woning binnentreedt. Maar wat is nu de wetgeving over de woning binnentreden ? Deze blog geeft duidelijkheid in verschillende situaties. De hoofdregel: In geval van een ontdekking op heterdaad kan iedereen ter aanhouding van...

Lees meer

Onderzoek naar geweld in Jeugdzorginstellingen

Prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht, leidt het onderzoek naar Geweld in Jeugdzorg instellingen en Pleeggezinnen. Het kabinet heeft Micha de Winter vorig jaar gevraagd om een vooronderzoek te doen...

Lees meer