Halt is een Nederlandse instantie die ingezet wordt om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestraffen. Jongeren, tussen de 12 en 18 jaar, die een strafbaar feit plegen kunnen een Halt-straf opgelegd krijgen. Een Halt-straf wordt echter alleen gegeven indien er een bekentenis is afgelegd. Tijdens de Halt-straf wordt een jongere geconfronteerd met de gevolgen van zijn gedrag. Dit gebeurt o.a. door middel van leeropdrachten en het laten vergoeden van de eventuele schade.

Nakomen van verantwoordelijkheden

Tevens dient de jongere zijn excuus aan slachtoffers aan te bieden. Ouders/verzorgers worden bij het proces van de Halt-straf betrokken en worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Halt bewaart de gegevens van een jongere tot zijn 21e jaar. Dit laatste gegeven is van belang, omdat wanneer jongeren meerdere malen de fout in gaan, dat gevolgen kan hebben voor de mogelijkheid om deel te namen aan de Halt-straf. In alle gevallen mag er immers maximaal drie keer naar Halt verwezen worden.

Verkrijgen strafblad

Veel mensen vragen zich af in hoeverre een jongere door een dergelijke Halt-straf een strafblad verkrijgt. Van belang hiervoor is dat een positieve afgeronde Halt-straf niet wordt opgenomen in de zogenaamde “justitiële documentatie”, een jongere krijgt dan dus geen strafblad. Indien de jongere echter niet meewerkt aan een Halt-straf, kan zijn zaak worden doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. In dit geval krijgt de jongere over het algemeen wel een (notitie in zijn) strafblad.

Privacy en Halt

De Halt-straf wordt opgenomen in de politieregisters. Dit is anders dan de officiële justitiële documentatie (strafblad). De politie slaat meldingen op in het politieregister, de politie legt hier dus de contacten tussen burger en politie vast. Dit kan problemen geven indien jongeren gaan solliciteren bij de marechaussee, de politie of bij een beveiligingsorganisatie.

Doorgaans worden de gegevens bij de politie over Halt-straffen voor vijf jaar bewaard.

Nog weer iets anders (dan de politieregisters en de justitiële documentatie) is de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Dit is namelijk een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie in de samenleving. De Halt-straf vormt geen belemmering voor het afgeven van een VOG.

Share This