Een voorbeeld van hoe je als vader het gezag over je kinderen kan verliezen terwijl je dat niet wilt.

Vader en moeder zijn gescheiden en hebben samen twee kinderen. De moeder heeft een nieuwe vriend en de kinderen wonen bij haar. Zij wil eenhoofdig gezag over beide kinderen. De ouders hebben een geschiedenis van onenigheid over het maken van gezamenlijke afspraken met de hulpverlenende instanties.

Einde gezamenlijk ouderlijk gezag

De gezinsvoogd heeft geconstateerd dat de kinderen klem en verloren raken door het geruzie van de ouders. De kinderrechter vindt het beslist dat de kinderen bij moeder en haar nieuwe vriend komen wonen en dat alleen moeder het gezag over de kinderen krijgt. De beslissing of er nog een omgangsregeling zal worden vastgesteld, wordt overgelaten aan de gezinsvoogd. De vader kan dus geen invloed uitoefenen op de vraag of hij zijn kinderen nog mag zien en hij moet op zijn ex-vrouw vertrouwen dat zij hem voldoende informeert over het wel en wee van de jongens.

Beslissing kinderrechter beëindiging gezag

De rechter kan bepalen dat iemand anders het gezag over uw kind krijgt. Sinds 1 januari 2015 is hiervoor een gezagsbeëindigende maatregel. Voor deze datum kon de rechter kiezen voor ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag. Deze maatregelen zijn opgegaan in de nieuwe maatregel. Tijdens een rechtszitting wil de kinderrechter ook uw mening horen. U kunt daarbij ook de hulp van een advocaat vragen. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan vraagt de rechter ook zijn mening. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan moet u een advocaat inschakelen die voor u in hoger beroep gaat.

Gaan u en uw partner uit elkaar en hebt u heel erge ruzie zonder uitzicht op verbetering? Dan kunt u aan de rechter vragen het gezag aan een van u toe te kennen. U moet hiervoor beiden of ieder afzonderlijk een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen als dat in het belang van uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, blijft de andere ouder onderhoudsplichtig.

Mijn advies: Neem een advocaat, voordat het jou overkomt! Ik sta u graag bij

Share This