FAMILIERECHTZAKEN

 

 

 

Waarmee kan ik je helpen?

 

 

 

Jeugdbescherming

   

Machtiging uithuisplaatsing? Wat zijn de taken van de gezinsvoogd? Is een pleeggezin mogelijk?

FamilierechtBetaalt uw ex te weinig kinderalimentatie?

Wilt u eenhoofdig gezag?

Strafrecht

Heeft u een dagvaarding ontvangen?

Heeft er huiszoeking plaatsgevonden?

Jeugdstrafrecht

Zit uw kind op het politiebureau? Zal er politieverhoor komen?

Wat is HALT afdoening? Krijgt mijn kind een strafblad?

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wordt uw kind een Verklaring omtrent Gedrag geweigerd?

Wij helpen uw kind met het verkrijgen van een VOG.

Echtscheidingen

Is een echtscheiding nabij ? Vragen over de zorg van uw kinderen? Wie mag in het bestaande huis blijven wonen en onder welke voorwaarden ?

 

Familie mediation

Uw scheiding in goede banen leiden

Zodat u weer met perspectief naar de toekomst kan kijken

Een praktische en sterke oplossing van uw familierechtzaken zodat u weer verder kunt met uw leven.

Familierechtzaken verdienen een praktische en zakelijke oplossing. Het gaat om uw dierbaren waarbij niemand zit te wachten op spanning en onduidelijkheid. Ik help u met een constructieve echtscheiding of beëindiging van een (geregistreerd) partnerschap/samenleven. Ik heb maar één doel voor ogen. Dat is dat u (en uw kinderen) weer zo snel mogelijk verder kunt met uw leven.

Goede afspraken        –      Belangen van kinderen     –       Afspraken voor lange termijn

Specialisaties familierecht

 • Echtscheiding;
 • Scheiding van tafel en bed;
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
 • Boedelverdeling;
 • De echtelijke woning;
 • Beëindiging samenleving
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap;
 • Partner- en kinderalimentatie:
 • Vaststellen zorgregeling kinderen;
 • Gezag/omgang;
 • Erkenning kind.

Overig

 • Jeugdrecht zoals ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezagsbeëindigende maatregel;
 • Curatele, bewind en mentorschap;
 • Naamrecht;
 • Erfrecht.

Gecertificeerd door Raad voor de Rechtsbijstand

De Raad voor de Rechtsbijstand heeft mij gecertificeerd voor de rechtsgebieden Jeugdrecht, Strafrecht, Personen- en Familierecht.

Jarenlang heb ik als advocaat ervaring met Jeugdbescherming Gelderland, Samen Veilig Utrecht, Veilig Thuis, de William Schrikker Stichting, Leger des Heils en Buurtteams.

Ik sta ook mensen bij die wel een advocaat nodig hebben, maar dat niet zelf kunnen betalen. Dat noemt men gesubsidieerde rechtshulp  door de Raad voor de Rechtsbijstand (Pro-Deo).

Advocatenkantoor Jet van Holland is bekend met alle
nationale instanties voor Jeugdrecht en Jeugdzorg

Mijn kantoor is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

Ik ben bekend met de hulp en steun van jeugdhulp instanties zoals Youké, de Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig en Jeugdzorg Nederland. Ook ben ik bevoegd met de Raad voor de Rechtsbijstand in verband met aanvragen gesubsidieerde rechtshulp. Als piketadvocaat ben ik bevoegd verdachten bij te staan op het politiebureau.