Jeugdbescherming

Machtiging uithuisplaatsing? Wat zijn de taken van de gezinsvoogd?
Is een pleeggezin mogelijk?

Familierecht

Betaalt uw ex te weinig kinderalimentatie? Wilt u eenhoofdig gezag?

Strafrecht

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Heeft er huiszoeking plaatsgevonden?

Jeugdstrafrecht

Zit uw kind op het politiebureau? Zal er politieverhoor komen?
Wat is HALT afdoening? Krijgt mijn kind een strafblad?

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wordt uw kind een Verklaring omtrent Gedrag geweigerd?
Wij helpen uw kind met het verkrijgen van een VOG.

Echtscheidingen

Is een echtscheiding nabij ? Vragen over de zorg van uw kinderen?
Wie mag in het bestaande huis blijven wonen en onder welke voorwaarden ?

Advocatenkantoor Jet Van Holland

Mijn cliënten sta ik bij op het gebied van Jeugdrecht, Strafrecht, Letselschade Personen- en Familierecht. De Raad voor Rechtsbijstand heeft mij gecertificeerd voor deze rechtsgebieden. Ik ben gespecialiseerd in Personen- en Familierecht en Jeugdrecht.

Omdat familiezaken soms al jaren kunnen (voort-)slepen en emotioneel zwaar zijn voor de betrokkenen, schep ik snel juridische duidelijkheid voor mijn cliënten en blijf ik vooral praktisch ingesteld, zodat zorgen zo snel mogelijk verdwijnen en een oplossing komt.

Mijn specialisaties liggen op de navolgende rechtsgebieden:

Het kantoor bestaande uit Jet en haar medewerkers richt zich voornamelijk op particulieren en heeft jarenlange ervaring met Jeugdbescherming, de William Schrikker Stichting, Leger des Heils en buurtteams.

  • Jeugdrecht (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, beëindiging gezag, jeugdstrafrecht);
  • Personen- en familierecht (omgang, gezag, erkenning);
  • Sociaal verzekeringsrecht / Sociale zekerheid (Wajong, Participatiewet);
  • Strafrecht;
  • Letselschade-verkeersongeval-afhandeling met verzekering.

Onze service en werk kenmerkt zich door kwaliteit, persoonlijke betrokkenheid en praktisch en we werken betaalbaar, dienstverlenend en praktisch. Ik sta ook mensen bij die wel een advocaat nodig hebben, maar dat niet kunnen betalen. Dat noemt men gesubsidieerde rechtshulp (Pro-Deo).

Advocatenkantoor Jet van Holland is bekend met alle
nationale instanties voor Jeugdrecht en Jeugdzorg

Ons kantoor is lid van van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

Door onze werkzaamheden in Utrecht en omgeving zijn wij nauw bekend met de hulp en steun van Buurtteams Utrecht.

Ook zijn wij bekend met de hulp en steun van jeugdhulp instanties zoals Youké, de Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig en Jeugdzorg Nederland. Ook zijn wij bevoegd met de Raad voor de Rechtsbijstand in verband met aanvragen gesubsidieerde rechtshulp. Als piketadvocaat zijn wij bevoegd verdachten bij te staan op het politiebureau.